A zar nije štos životu razbit nos
  • Prikaz motiva
  •  A zar nije štos životu razbit nos
  • Majica A zar nije štos životu razbit nos
  • Šolja A zar nije štos životu razbit nos

Ceger A zar nije štos životu razbit nos

Stih iz pesme Miladina Šobića Đon.

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...