Gavrilo Princip
  • Prikaz motiva
  •  Gavrilo Princip
  • Majica Gavrilo Princip
  • Šolja Gavrilo Princip

Ceger Gavrilo Princip

Gavrilo Princip je bio bosanski Srbin koji je, u nameri da okonča kolonijalnu upravu Austro-Ugarske u BiH, izvršio atentat na Franju Ferdinanda

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...