Kalašnjikov
  • Prikaz motiva
  •  Kalašnjikov
  • Majica Kalašnjikov
  • Šolja Kalašnjikov

Ceger Kalašnjikov

Kalašnjikov i natpis "Havin a blast, sice 1947."

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...