Kao banane.
  • Prikaz motiva
  •  Kao banane.
  • Majica Kao banane.
  • Šolja Kao banane.

Ceger Kao banane.

Ženska majica sa humorističkim natpisom i odgovarajućom slikom.

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...
Dizajner :oliseh