Mač & Štit
  • Prikaz motiva
  •  Mač & Štit
  • Majica Mač & Štit
  • Šolja Mač & Štit

Ceger Mač & Štit

Ova majica će vam dočarati osećaj ratnika koji nosi na leđima svoje sekire, mač i štit.

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...