Lobanja kroz procep
  • Prikaz motiva
  •  Lobanja kroz procep
  • Majica Lobanja kroz procep
  • Šolja Lobanja kroz procep

Ceger Lobanja kroz procep

Lobanja koja viri iz "procepane" majice. Savršena ilustracija.

Cenu ćete videti kada izaberete tip i boju cegera.
Sacekajte malo ...
Dizajner :vizioshop
Oznake:Lobanja,