Lobanja kroz procep
  • Prikaz motiva
  •  Lobanja kroz procep
  • Majica Lobanja kroz procep
  • Ceger Lobanja kroz procep

Šolja Lobanja kroz procep

Lobanja koja viri iz "procepane" majice. Savršena ilustracija.

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...
Dizajner :vizioshop
Oznake:Lobanja,