Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem
  • Prikaz motiva
  •  Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem
  • Šolja Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem
  • Ceger Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem

Majica Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem

Po naglasku prepoznaj da Negotin reprezentujem prati priču svih ljudi koji govore još uvek istim naglaskom.

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i veličinu majice.
Sacekajte malo ...