A zar nije štos životu razbit nos
  • Prikaz motiva
  •  A zar nije štos životu razbit nos
  • Majica A zar nije štos životu razbit nos
  • Ceger A zar nije štos životu razbit nos

Šolja A zar nije štos životu razbit nos

Stih iz pesme Miladina Šobića Đon.

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...