Gavrilo Princip
  • Prikaz motiva
  •  Gavrilo Princip
  • Majica Gavrilo Princip
  • Ceger Gavrilo Princip

Šolja Gavrilo Princip

Gavrilo Princip je bio bosanski Srbin koji je, u nameri da okonča kolonijalnu upravu Austro-Ugarske u BiH, izvršio atentat na Franju Ferdinanda

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...