Kalašnjikov
  • Prikaz motiva
  •  Kalašnjikov
  • Majica Kalašnjikov
  • Ceger Kalašnjikov

Šolja Kalašnjikov

Kalašnjikov i natpis "Havin a blast, sice 1947."

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...