PHP CheatSheet
  • Prikaz motiva
  •  PHP CheatSheet
  • Majica PHP CheatSheet
  • Ceger PHP CheatSheet

Šolja PHP CheatSheet

Majica namenjena PHP programerima sa PHP CheatSheet-om postavljenim tako da se programer može podsetiti sintakse u svakom trenutku lakim pogledom na svoju majicu ;)

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...