Sunwheel
  • Prikaz motiva
  •  Sunwheel
  • Majica Sunwheel
  • Ceger Sunwheel

Šolja Sunwheel

Kombinacija staroslovenske rune Tреба, odnosno nordijske rune Tyr, sunčevog točka. Ova runa predstavlja Boga borbe, pobede i herojske slave.

Cenu ćete videti kada izaberete tip, boju i poziciju štampe.
Sacekajte malo ...